09/29/2023 – Group Exhibition

https://mad-center.org/09-29-2023-group-exhibition/MAD Center “Gëzim Qëndro” , Septmber 9, 14:00

Polis University

29/09/2023 – Ekspozite Kolektive, eshte pikerisht titulli i ekspozites qe u hap po ne te njejten date prane MAD Center “Gëzim Qëndro”, me punimet e kryera nga një seri workshopesh të zhvilluara në kuadër të Tirana Design Week 2023, ajo mban ate titull si deshmi e pikes se takimit midis rezultateve dhe pervojave te tyre . Këto workshope janë zhvilluar me studentet e Art Design 2, Art Design 3 dhe një pjesë e studentëve të Arkitekturë 2. Pjesëmarrësit: “A man Altered Landscape”, drejtuar nga Dr. Sonia Jojiç dhe Remijon Pronja “Untimely Meditations or: How We Learn to Live in Synthesized Realities”, drejtuar nga Dr. Keti Hoxha dhe Dejvi Dauti me studentet e vitit te dyte Arkitekture “Come let’s gather around the table”, drejtuar nga (Jagababa) Saša, Mitja, Armela Lamaj. “Dizajni Totalitar”, drejtuar nga Dr. Irena Buzi dhe Kujtim Halili. “Produkt Dezajn, dinamika midis natyrales dhe artificiales”, drejtuar Gregor Andoni, Kristiana Meço dhe Aishe Bitri. 

 

09/29/2023 – Group Exhibition, is precisely the title of the group exhibition which was inaugurated on the same date at the MAD Center “Gëzim Qëndro”, with the works created from a series of workshops developed as part of Tirana Design Week 2023, holds that title as proof of the meeting point between their experiences and their results. These workshops were developed with the students of Art Design 2, Art Design 3 and Architecture 2. Participants: “A Man Altered Landscape”, directed by Dr. Sonia Jojiç and Remijon Pronja. “Untimely Meditations or: How We Learn to Live in Synthesized Realities”, directed by Dr. Keti Hoxha and Dejvi Dauti with the second year of Architecture. “Come let’s gather around the table”, directed by (Jagababa) Saša, Mitja, Armela Lamaj. “Totalitarian Design”, directed by Dr. Irena Buzi and Kujtim Halili. “Product Design, the dynamic between natural and artificial”, directed by Gregor Andoni, Kristiana Meço and Aishe Bitri. Universiteti Polis TDW Tirana Design Week